www.EhlibeytKutuphanesi.com

  www.NehculBelaga.net

www.MizanTefsiri.com

  

Bismillahirrahmanirrahim

 


 HACC 

Ali ŞERİATİ

 

İÇİNDEKİLER

"...Hâlis tevbe suyuyla günahlarından arın; sıdk, safa, hudu' ve huşu elbisesini giyin.

Seni Allah'ı zikretmekten alıkoyacak ve O'na itaatten uzaklaştıracak

her şeyden kaçın. Allah'u Teâlâ'ya davetinde, Urvetu'l-vuskâ'ya sımsıkı sarılıp

Allah'a doğru, saf, halis ve temiz bir icabette sebat et.

Müslümanlarla birlikte Beyt'in etrafında kendi vücudunla

yaptığın tavaf gibi, arşın etrafında meleklerle birlikte kalbinle tavafta bulun.

Hevâ'ndan tamamen uzaklaş, güç ve kuvvetinden beri ol,

Mina'ya çıkışınla birlikte gaflet ve hatalarından çık, sana helal olmayan ve

hak etmediğin şeyi isteme, Arafat'ta yanlışı itiraf et, Allah Teâlâ katında ahdini Allah'ı

birleyerek yenile; O'na yaklaş, Ve Müzdelife'de Allah'dan ittika et..."1

-------------------------

1. İmam Sadık'ın sözü. Bkz. Misbâhu'ş-Şeria. Ayrıca Feyz Kâşânî, bu sözü

Mehac

cetıı'l-Beyzâ'da nakletmiştir.

 

 

Lütfen yazım hatalarını bildiriniz.

englishteacher@mynet.com

  www.IslamKutuphanesi.com

www.IslamiKitap.net

 

www.ShiaLibrary.com

www.EhliSunnet.com